KLASA: 611-05/2024-01/242

URBROJ: 238-31-102-2024-1

Na temelju članka 38. Statuta Muzeja Turopolja ravnateljica Muzeja Turopolja objavljuje:

NATJEČAJ

Za popunjavanje radnog mjesta VODITELJ(ICA) SUVENIRNICE/ ČISTAČ(ICA)

Uvjeti:

  • završeno srednje obrazovanje, gimnazijskog, trgovačkog ili ekonomskog smjera
  • znanje jednog stranog jezika
  • komunikacijske sposobnosti za rad sa posjetiteljima i strankama
  • poznavanje rada na računalu
  • poželjna vozačka dozvola B kategorije

Izrazi koji se koriste u nastavku teksta ovog javnog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta

– potvrdu o državljanstvu (preslik domovnice)

– životopis

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na e-mail adresu: mbiskupic@muzej-turopolja.hr

Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave je 5 dana od dana objave oglasa.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Velika Gorica, 05. lipnja 2024.

                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                   Margareta Biškupić Čurla