Stalni postav

pojedinačni posjet 10 kuna
đaci i studenti 8 kuna
grupa (10 ljudi i više) 5 kuna
stručno vodstvo 30 kuna

Povremene izložbe (izložbena dvorana u prizemlju)

pojedinačni posjet 10 kuna
đaci i studenti 8 kuna
grupa (10 ljudi i više) 5 kuna
stručno vodstvo 30 kuna

KURIJA MODIĆ BEDEKOVIĆ

pojedinačni posjet 20 kuna
đaci i studenti 15 kuna
grupa (10 ljudi i više) 10 kuna
stručno vodstvo 30 kuna

ETNO KUĆA ŠČITARJEVO

pojedinačni posjet 10 kuna
đaci i studenti  8 kuna
grupa (10 ljudi i više) 5 kuna
stručno vodstvo 30 kuna