Muzej Turopolja

Lokacije

Etno Kuća Ščitarjevo

03/02/2015

Zavičajna zbirka Vukomeričkih Gorica

27/01/2015

Kurija Modić Bedeković

15/12/2014

Kurija je povijesni naziv za reprezentativnu kuću, to jest dvor. Nazive kurija vežemo uz imena vlasnika, imućnijih obitelji toga vremena. Od mnogobrojnih kurija koje su nekada krasile turopoljski kraj, danas […]