Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz povijest

 

Prehistory Adventure

Muzej Turopolja je partner u Projektu "Prehistory Adventure – Iskustvena šetnja kroz povijest" u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020. Nositelj projekta je Općina Donja Voća, a ostali partneri su općine Zreče i Radenci iz Slovenije, Sveučilište u Ljubljani te Arheološki muzej u Zagrebu.


Cilj projekta je predstavljanje i upravljanje prapovijesnom baštinom programskog područja na održiv i atraktivan način, prikazivanje tijeka prapovijesti od starog kamenog do željeznog doba, te prikaz života ljudi u tim različitim razdobljima: od načina stanovanja, načina oblačenja, prehrane i rada u svakodnevnom životu. Projekt će pomoću moderne tehnologije proširene stvarnosti (Augmented Reality), povezati i aktivirati prapovijesni potencijal u 5 različitih regija programskog područja i ciljnim skupinama pružiti  uvid u najudaljenije razdoblje ljudske povijesti.
Muzej Turopolja, u suradnji s vanjskim suradnicima, postavit će izložbu "Život z vodu - brončano doba Turopolja" te organizirati tematske radionice i predavanja. Također će se izraditi znanstveno-stručni i stručno-edukativni koncepti i projektna dokumentacija za multimediju virtualne stvarnosti unutar prostora muzeja i za vanjski info kiosk. Nabavit će se slijedeća oprema: info kiosk za vanjsku upotrebu, interaktivni monitor te oprema za proširenu stvarnost.
Projekt funkcionira na načelu pretfinanciranja, po četiri obračunska razdoblja od šest mjeseci, od 01.09.2018. do 31.08.2020.g. Sveukupna svota odobrenog financiranja Muzeja Turopolja iznosi 114.009,93€. Od toga vlastita sredstva (kroz plaće djelatnika) iznose 17.101,49 €, a sredstva  Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) 96.908,44 €.

Muzej Turopolja

 

Radno vrijeme

Trg kralja Tomislava 1, 10 410 VELIKA GORICA
OIB: 40272927990
Centrala: +385 1 6221 325, Fax. +385 1 6225 077
www.muzej-turopolja.hr
muzej-turopolja@muzej-turopolja.hr
 

Ponedjeljak


Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Radno vrijeme djelatnika 8:00 – 16:00

 

Utorak-Petak


Za posjetitelje: 9:00 – 17:30
Radno vrijeme djelatnika: 8:00 – 16:00, dežuran uvijek jedan djelatnik od 10:00 – 18:00

 

Subota


10:00 – 13:00
(nema mogućnosti stručnog vodstva)
Nedjelja: 10:00 – 13:00